Liniowe Zgrzewanie Tarciowe

Liniowe zgrzewanie tarciowe jest procesem łączenia, w którym jeden komponent drga liniowo z dużą prędkością i jest dociskany do drugiego komponentu, który trzymany jest nieruchomo. Tarcie wynikłe z tego procesu podgrzewa komponenty i łączy je razem.

Korzyści I Stosowanie

Liniowe zgrzewanie tarciowe gwarantuje szybki, powtarzalny i uniwersalny proces produkcji dla wytówrców wielu gałęzi przemysłu, gdzie produkowane są części z różnymi geometriami. Poniżej kilka przyczyn dlaczego tak jest:

 • Doskonała jakość połączenia
  Cechy złącza, które wykonane jest rotacyjnym zgrzewaniem tarciowym, również liniowym zgrzewaniem tarciowym, są zdecydowanie lepsze niż złącza wykonywane konwencjonalnymi metodami, ponieważ w procesie zgrzewania tarciowego materiał nie topi się. Topienie się powoduje dramatyczne zmiany w charakterystyce materiału w obszarze spawania. Zgrzewanie tarciowe jest procesem „ciał stałych”. Strefa wppływu ciepła w obrębie złącza jest bardzo wąska i drobno ziarnista, odznacza się płynną strefą przejścia do materiału podstawowego. Tu można dowiedzieć się więcej

 • Zgrzewy o jakości kutej dla różnorodnych geometrii niemalże każdego typu metalu
  Technika ta nadaje się perfekcyjnie do łączenia niemal nieograniczonej liczby form i skomplikowanych geometrii części i daje liniowo zgrzewanym detalom 100%-ową powierzchnię kontaktu obu komponentów. Za pomoca liniowemu zgrzewaniu tarciowemu można łączyć różne metale, które obowiązują w innych procesach spawania jako niezgrzewalne. W ten sposób można konstruować części z dwóch różnych materiałów, dzięki temu można znacznie redukować koszty produkcji. Drogie materiały stosujemy tam, gdzie są rzeczywiście konieczne.

 • Quick welding process meets the demands of any supply chain
  The Linear Friction Welding process is at least twice – and up to 100 times – as fast as other welding techniques. Multiple pieces can be bonded simultaneously, helping to reduce cycle time.

 • Szybki proces zgrzewania spełnia wymagania każdego łańcucha dostaw
  Liniowe zgrzewanie tarciowe jest przynajmniej dwa do 100 razy szybsze od innych technik spawania. Wiele części może być jednocześnie łączonych, pozwalając istotnie redukować czas cyklu.

 • Rezygnacja z obróbki blok po bloku dzięki „wiernej końcowemu kształtowi” technice łączenia
  Liniowe zgrzewanie tarciowe znakomicie nadaje się do łączenia części oddających kształt końcowej geometrii, tam gdzie zastosowanie drogich materiałów jest absolutnie konieczne. Jest to szybka i korzystna alternatywa do obróbki detali z masywnych bloków materiału.

 • Minimalne wymogi przygotowania redukują nakład czasu i zwiększają wydajność
  Przygotowanie komponentów do liniowego zgrzewania tarciowego nie jest krytyczne: możliwe są powierzchnie obrabiane maszynowo, cięte piłą. Mniejszy nakład na przygotowanie skraca cały przebieg procesu i sprzyja podwyższonej wydajności produkcji.

 • Przyjazne środowisku
  Liniowe zgrzewanie tarciowe jest procesem przyjaznym środowisku, gdzie w porównaniu z konwencjonalnymi procesami spawania nie ma potrzeby użycia dodatków, płynów, wypełniaczy lub gazów osłonowych. W efekcie procesu zgrzewania tarciowego nie występuje dym, opary lub gazy, które musiałyby być utylizowane.

 • Efektywność energetyczna
  Proces odznacza się wysoką efektywnością energetyczną. Zapotrzebowanie na moc w wypadku liniowych zgrzewarek tarciowych MTI jest mniejsze o więcej niż 20% w stosunku do konwencjonalnych metod spawania.

 • Skalowana wielkość zgrzewu dla praktycznie każdego zakresu zastosowania
  Wielkość liniowej zgrzewarki tarciowej MTI jest ograniczona tylko przez wagę, która może być uniesiona za pomocą hydraulicznych cylindrów. Właściwy proces zgrzewania może być tak zwymiarowany, że w praktyce każde wyobrażalne wielkości mogą być wykonane.

Przegląd Procesu

Zgrzewanie tarciowe to bardziej proces kucia niż proces spawania. Poprzez zastosowanie siły docisku jak również liniowego ruchu, następuje trwałe połączenie komponentów. Najważniejsze aspekty tego procesu obejmują:

 • 1Jeden z komponentów mocowany jest na sztywno, podczas gdy drugi komponent porusza się liniowo lub bocznie, ten rodzaj ruchu znany jest też jako drganie.
 • 2Dzięki drganiom poprzecznym w procesie liniowego zgrzewania tarciowego, można łączyć również nie symetryczne części - technika ta używana jest do łączenia skomplikowanych geometrycznie części.
 • 3Dwie powierzchnie kontaktowe łączonych detali są dociskane, leżąc jedna na drugiej, poddane są sile kucia i wysokiej częstotliwości drgań (z wysoką prędkością). Na skutek tego wytwarzane jest tarcie, które rozgrzewa powierzchnie kontaktowe.
 • 4Tarcie wytwarza ciepło i podgrzewa obie powierzchnie kontaktowe tak długo aż materiał staje się plastyczny, lecz nie topi się.
 • 5Siła kucia powoduje że uplastyczniony materiał jest spęczany, powstaje połączenie obu części. Następnie drgania ustają i złącze jest gotowe.
 • 6Cały ten przebieg trwa tylko kilka sekund - liniowy proces zgrzewania tarciowego przebiega szybko, również niezależnie od wielkości. Jako rezultat powstaje 100%-owe powierzchniowo połączenie z kutą jakością.